dimarts, 7 d’abril de 2015

Acords Assemblea de l'AFA

afa.escolaramonllull@gmail.com
twitter.com/AFARamonLlullBenvolgudes famílies,

Aprofitem per saludar-vos i fer-vos arribar els acords presos a l'Assemblea General Ordinària de Socis que vam celebrar el passat dia 26 de febrer:

  •    Canvi de nom de l'associació a Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ramon Llull.
  •       Actualització dels Estatuts de l'Associació segons normativa vigent
  •       Modificació de càrrecs de la Junta directiva de l'associació
  •      Aprovació del pressupost 2014-15 i projectes 2014-15.
  •       Presentació del Pla estratègic 2015-2019.

Com a reptes de futur, volem fer-vos partícips de les tres línies estratègiques bàsiques per als propers anys per reorientar les accions de l'AFA.

1. Enfortiment institucional

L'objectiu de futur plantejat des de la Junta de l'AFA és augmentar la participació, potenciar el sentit de pertinença, la dinamització de la vida associativa i el foment de la cohesió social entre els pares i mares. En aquesta nova etapa volem ser un actor que doni resposta a una part de les inquietuds que les famílies tinguin respecte el procés socioeducatiu i de maduració personal dels seus fills/es. Per això, com a primer pas, cal enfortir l'AFA dinamitzant les capacitats que es troben disperses entre tot el col·lectiu de pares i mares, i utilitzar els recursos i eines disponibles en el seu entorn més immediat i proper.

2. Relació AFA/Escola

L'AFA aposta per aprofundir els lligams, les sinèrgies i la complementarietat de les seves accions amb les de la Direcció del Centre, l'equip docent i la titularitat del centre; amb la vocació que la nostra escola sigui oberta i integradora.

3. Projecte  i activitats

Volem posar en marxar projectes i activitats generadores d'èxit educatiu en els àmbits competencials de l'AFA, mitjançant activitats formatives a les famílies per tal de que els nens/es estiguin acompanyats en els seu procés educatiu. També donar suport a l'escola en les iniciatives i experiències proposades per l'equip docent en el marc del Programa General de Centre. Addicionalment s'endegarà i es donarà continuïtat a programes i servei propis que des de l'AFA es considerin pertinents o que responguin  demandes i necessitats específiques de l'alumnat i les famílies.
Per fer front a tots aquest reptes de la nova etapa de l'AFA cal adequar estructures i posar en marxar noves formes de participació. Creiem necessari obrir la Junta a la participació del major nombre possible de famílies i hem creat diferents comissions de treball on podeu aportar tota la vostra experiència:

  •   Comissió de participació: dissenyar i posar en marxar mecanismes que incrementin la participació de les famílies
  •      Comissió de projectes: dissenyar i posar en marxar actuacions d'èxit educatiu i donar suport a iniciatives dutes a terme des de l'escola
  •      Comissió de festes: organitzar activitats lúdiques de l'AFA durant el curs escolar i collaborar en aquelles organitzades per l'escola.

De cara al proper any, destaquem la creació de la figura del pare/mare delegat de curs que actuarà com a interlocutor del grup/classe amb el tutor respectiu i que haurà de facilitat la comunicació bilateral i la dinamització d'activitats concretes de cada classe. Les seves funcions, àrees d'intervenció i la seva responsabilitat i mecanismes de participació seran degudament consensuats amb l'escola.

Com a membre de la comunitat educativa de l'Escola Ramon Llull, l'AFA demana la teva participació i espera la teva implicació en les diferent comissions.

Junta de l’A.F.A.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada