dissabte, 30 d’abril de 2011

FLASHMOB A LA FESTA MAJOR DE NAVAS!!!!!

Si voleu participar en la Flashmob, si us plau mira aquests vídeos explicatius del ball que es farà.
Gràcies.

Video introductiu

     
CIRCULAR FLASHMOB A LA FESTA MAJOR DE NAVAS!!!!!

Aquí teniu la circular que us han d'haver lliurat el 02-05-2011 aquí la podeu llegir, si voleu descarregar feu click aquí.


dijous, 28 d’abril de 2011

Les Festes de la Primavera escalfen motors


La Coordinadora d'Entitats de Congrés-Indians us convida a participar de la Festa de la Primavera del 2011. Enguany serà el 14 de maig, coincidint amb la Mostra de Curtmetratges de La Manigua. El programa és el següent:
A les 9:30 esmorzar de les penyes blaugranes i convidats


A les 11h, comença la Tirada de Bitlles Catalanes i la BOTIFARRADA POPULAR
A les 12h, Festa Cívica.
I ja a la tarda, entre les 17h i les 19:30h tindrem actuacions de diferents entitats del barri.
De forma paral·lela, durant tot el dia hi haurà tennis taula (organitzat per AREP), minibasket (Associació Esportiva Arrels), i jocs infantils (Agrupament Escolta).

La MOSTRA INTERNACIONAL de curtmetratges "La Manigua" pren forma.


EL proper dissabte 14 de maig tindrà lloc al Casal de Barri de Congrés-Indians la I MOSTRA INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES LA MANIGUA. Aquesta mostra és una iniciativa d'un grup de veïnes del barri que han tingut la voluntat de crear un certamen que, per un dia, atragui l'interès de la ciutat cap al barri de Congrés-Indians. Per a l'organització han comptat amb la col·laboració del Districte de Sant Andreu, el casal de barri i la Xarxa de Municipis Indians. La preparació de la Mostra va començar cap el setembre, i ara ja té forma definitiva que de ben segur serà del vostre interès.
Des d'aquest bloc us aniré mantenint informant a mida que tinguem el programa definitiu totalment tancat,  Però ja podeu anar alliberant-vos l'agenda perquè aquell mateix dissabte tindrem la Mostra i també les Festes de Primavera del barri. Així doncs tindrem oferta variada i per a tots els gustos. Perquè pogueu trobar una mica més d'informació hem creat el bloc de la Mostra (http://lamanigua.wordpress.com) i també la podreu trobar al Facebook ("Mostra Curtmetratges La Manigua" i "Mostra Internacional de Curtmetratges La Manigua").
Us faig un petit avenç del programa: a les 11h l'orquestra "Tritó" tocarà temes de jazzband com a benvinguda a l'escenari del carrer Manigua, a les 12:15h començarà la Mostra, que durarà fins les 22h amb un descans per dinar, i a partir de les 22h el concert "Cuba canta" a l'escenari. Tots els actes són gratuïts.

divendres, 1 d’abril de 2011

Qui Som
PARES I MARES

L’A.P.A som els representants de les famílies de l’escola. L’A.P.A té com a principal objectiu garantir un bon clima i una bona comunicació entre l’escola, la seva direcció i les famílies i col·laborar amb l’escola per donar suport i millorar en la mesura que puguem la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.
Sempre hi ha coses a millorar, temes en els que cal entesa, qüestions que preocupen a molts pares i mares i que cal tractar com a problemes col·lectius. Des de L’A.P.A intentem resoldre aquestes qüestions, sempre des de l’entesa amb l’escola, però sense desatendre els interessos dels nostres fills. Intentant que els valors amb els quals volem educar als nostres fills – diàleg, compromís i corresponsabilitat, respecte per la diferència,etc... també regeixin la relació dels pares i mares amb l’escola.
Donant suport al treball dels mestres i amb la presència activa al Consell Escolar es garanteix el treball conjunt amb la voluntat de continuar pel camí iniciat fa anys.
Està a les nostres mans tenir l’escola que volem per als nostres fills i filles. IMPLIQUEM-NOS totes aquelles inquietud, idees, propostes ...  ens les podeu fer arribar a través de la bústia de suggeriments del bloc. El qual és molt actiu i a on trobareu informació de tot tipus.
Així, participem en les festes del barri, juntament amb l’escola, organitzant jocs al carrer, una gincana ... Formem part de “Temps de barri” participant en activitats que es duen a terme en el  barri a través de l’Ajuntament i conjuntament amb altres ampes d’altres centres educatius. El que permet el contacte amb altres pares i mares i nens.
Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats
subvencionant actes i/o sortides  puntuals que organitza l’escola i  l’adquisició dels llibres de text i del material.
Igualment, organitzem activitats lúdiques per a les famílies i sobretot donem importància a les xerrades que preparem en el marc d’escola de pares. Esperant la vostra participació en totes elles.
Aquest any reeditarem digitalment la revista de l’escola dels nostres fills i filles anomenada “Ploma Jove”.
I destacar, la nostra disposició per ajudar a l’escola en tot allò que ens necessiti i per tant, demanar-vos la vostra implicació i dedicació.
Per últim dir que l’A.P.A disposa d’uns estatuts propis, està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

COM S’ORGANITZA L’ASSOCIACIÓ

L’Assemblea General és el principal òrgan de govern de l’A.P.A i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin. Se celebra cada any durant el 1r trimestre i, entre d’altres funcions, ha d’aprovar la memòria d’activitats de la junta directiva, l’estat de comptes i el pressupost de l’exercici següent.
Però igualment l’Assamblea tracta qualsevol aspecte sobre el funcionament de l’associació, dels seus serveis o de l’educació dels nostres fills i filles a l’escola.
A banda de la junta, l’A.P.A també compta amb diverses Comissions de treball. Les comissions són indispensables per al bon funcionament de l’associació perquè permeten organitzar millor la feina del dia a dia. La feina de cada comissió és autònoma i es treballa en petits grups de treball.
Us fem un petit detall de les diferents comissions que actualment conformen l’A.P.A.

·        Comissió Econòmica i Administrativa
·        Comissió de l’Escola de Mares i Pares
·        Comissió d’Activitats Lúdiques
·        Comissió de Comunicació
·        Comissió de Ploma Jove
·        Comissió per la cooperació amb Gàmbia

LA JUNTA DE L’APA

La Junta Directiva és l’òrgan de representació, gestió i administració de l’associació , i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General. La composen:
·        El/la President/a
·        El/la Vicepresident/a
·        El/la Tresorer/a
·        El/la Secretària
·        Un/a representant o vocal de cadascuna de les comissions en què s’organitza l’APA.
Les reunions de la junta són periòdiques i mensuals i de vegades inclús més sovint. L’ assistència  és voluntària però s’entén que tots els membres de la junta tenen el deure a assistir. 

La Junta Directiva té, entre d’altres, les facultats següents:
·        Governar, gestionar i representar els interessos de l’associació.
·        Analitzar periòdicament i conjuntament amb els membres del Consell Escolar la situació general del centre i fer propostes per al seu millor funcionament.
·        Convocar les assembles generals.
·        Redactar els programes anuals d’activitats (memòries).
·        Elaborar els pressupostos anuals i els balanços i estats de comptes actuals. Els quals s’inverteixen en aspectes escolars i d’àmbit familiar.
·        Executar els acords de l’Assemblea general i assumir qualsevol altre competència que li atorgui.
·        Complir i fer complir els estatuts.
A més del caràcter gestor i administrador de la Junta, aquesta també sol ser un fòrum de debat sobre la mateixa associació i sobre l’educació dels nostres fills i filles.
Si voleu conèixer amb més detall les característiques de la Junta i dels càrrecs de l’associació podeu consultar els nostres estatuts.

COMISSIONS

Per fer la feina més àgil i més profitosa els membres de la junta ens hem repartit en diferents comissions de treball. Que són les següents:

Comissió Econòmica i Administrativa

Responsables: Manel Álvarez i Oriol González.
Des d’aquesta comissió es gestiona els ingressos i les despeses de l’A.P.A. El tresorer elabora un pressupost i fa un balanç econòmic del curs anterior.

Comissió de l’Escola de Mares i Pares

Responsables: Cati Pérez, Anna Saez i Xavi Campo.
Des d’aquesta comissió es pretén orientar i ajudar als pares i mares en la seva responsabilitat d’educar i de reforçar els vincles entre família i escola. Les activitats d’aquesta comissió estan pensades per donar resposta als temes que ens preocupen i/o interessen a tots nosaltres com a pares i mares, i convertir aquest espai en una trobada per conèixer de la mà d’un professional aspectes relacionats amb l’educació dels nostres fill i filles, però també un  moment per trobar-nos per compartir i per a reflexionar.
Volem fomentar el debat i la reflexió entre les famílies sobre qüestions en la relació pares/fills, així com sobre temes que incideixen en la vida escola.

Comissió d’Activitats Lúdiques

Responsables: Esther Marín, Juani Poyo, Mercè Oriol i Fina Jorba.
Des d’aquesta comissió es buscaran, planificaran i organitzaran activitats lúdiques per a les famílies de l’escola. Tant podem ser matinals com nocturnes.

Comissió de Comunicació

Responsables: Carlos Moro i Andreu Martínez.
Des d’aquesta comissió s’han encarregat de fer el bloc de l’APA i actualment, s’encarreguen del manteniment i l’actualització d’aquest, redactant continguts pel bloc, sent un nou altaveu de les notícies, activitats que generen el barri, l’escola i la comunitat educativa en general.

Comissió de Ploma Jove

Responsables: Xavi Campo, Carlos Moro, Mercè Oriol ,  Cati Pérez i Mercè Ponsa.
Des d’aquesta comissió es prepara l’estructura digital i la reedició de la revista de l’escola (anomenada Ploma Jove), i s’encarregarà d’omplir les diferents pàgines amb tots aquells escrits, dibuixos ... que els alumnes vagin fent. I s’aniran penjant els exemplars antics.

Comissió per la cooperació amb Gàmbia

Responsables: tots els membres de la Junta.
Des d’aquesta comissió donarem suport a aquesta nova proposta de l’escola, ajudant-los a organitzar diferents activitats obertes a les famílies de l’escola i al barri de Congrés-Indians i Navas.

Qualsevol idea, proposta, ajuda que ens vulgueu oferir NOMÉS cal que ens ho feu saber enviant un mail a la bústia del bloc.

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de Centre és l’òrgan màxim de govern de l’escola on està representada la comunitat educativa del centre.
Composició del Consell Escolar
·        El director/a que n´és el president/a.
·        El/la cap d’estudis.
·        2 mestres escollits pel claustre de mestres.
·        2 alumnes escollits mitjançant votació per part dels alumnes.
·        3 pares i/o mares escollits mitjançant votació per part dels pares de l’escola.
·        Un membre de l’APA.
·        Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
·        El secretari/a del centre, que actua de secretari/a del consell escolar , amb veu i sense vot.
Què fa el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan que pren les decisions més importants de l’escola. Entre les seves funcions destaquen les següents:
·        Aprova el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim intern, documents bàsics en què es recullen els objectius i el funcionament del Centre.
·        Valora i aprova el Pla Anual del Centre tot precisant els objectius i les activitats anuals de tots els sectors: mestres, pares i mares, comissions...
·        Valora i aprova la Memòria Anual de Centre en què es recullen l’execució del Pla Anual i les propostes de canvi.
·        Aprova el pressupost de funcionament de Centre, fa el seguiment i aprova la seva liquidació.
·        Debat qualsevol qüestió d’interès proposada des de qualsevol sector en relació al funcionament de l’escola.
El Consell Escolar es reuneix almenys dues vegades l’any.
Eleccions al Consell Escolar
Els membres del Consell Escolar es renoven cada quatre anys. Cada dos, però, es renova la meitat dels membres representants escollits del sector de pares i mares. El procés electoral té les característiques següents:
·        El director/a del centre convoca eleccions quinze dies abans de la data d’elecció de cada sector. L’equip directiu del centre organitzarà accions d’informació i difusió per impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.
·        Es fan públics al tauler d’anuncis els censos electorals de cada sector.
·        La relació dels candidats/es és fa pública amb tres dies d’antelació a la votació.
·        Es constitueixen les meses electorals de cada sector, els membres de les quals s’escullen per sorteig i s’encarreguen d’organitzar la votació, fer l’escrutini i resoldre els dubtes i les reclamacions que sorgeixin.
·        Les votacions són personals, directes i secretes.
·        Si es produeix una vacant en el consell escolar, s’ha d’ocupar pel procediment que estableixi el reglament de règim interior de centre. Si el reglament no preveu aquesta circumstància, l’ha d’ocupar el següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre s’ha de nomenar per al temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant.
Els representants dels pares i mares de la nostra escola són :
·        Núria Clavero Prades
·        Montserrat Pascual Gómez
·        Noemí Tartera Salvatierra
Representant de l’APA:
·        Juani Poyo

Entre les funcions pròpies dels pares i mares al Consell Escolar, des de l’APA volem destacar la importància del seu paper de representació de tots i totes les mares i pares de l’escola en un doble sentit:
D’una banda, considerem que es tracta d’una figura clau per tal de recollir les preocupacions i demandes dels pares i mares.
 De l’altra, és important la coordinació amb la junta de l’APA per tal de recollir el seu punt de vista i fomentar el debat sobre els diferents aspectes del funcionament de l’escola que en cada moment siguin d’interès.

Ploma Jove Decembre 79 a Juny 80

Circulars i comunicacions curs 2011-2012


Circulars i comunicacions curs 2011-2012

Circulars i comunicacions curs 2010-2011

Circulars i comunicacions curs 2010-2011

Ordenades segons data de publicació:

28-04-2011     
La MOSTRA INTERNACIONAL de curtmetratges "La Manigua" pren forma.

28-04-2011
Les Festes de la Primavera escalfen motors

30-04-2011
CIRCULAR FLASHMOB A LA FESTA MAJOR DE NAVAS!!!!!


04-05-2011
I Concurs de narrativa curta Congrés-Indians 2011


05-05-2011
Cartell i horaris de la Festa major de Navas

19-05-2011
Circular Festa Fi de Curs

25-05-2011

27-05-2011

27-05-2011

01-06-2011
Contes Clàssics Il.lustrats

01-06-2011
Concert de Música

01-06-2011

Matinal esportiva i nit de festa!!

07-06-2011
Xerrada "L'ADOLESCÈNCIA: LLIBERTAT I LÍMITS"

14-06-2011
Convocatòria Beques Menjador Curs 2011-2012

20-06-2011
Comunicat Escola

20-06-2011
Circular A.P.A. 17-06-2011

01-07-2011
CIRCULAR EXTRAESCOLARS 2011-2012

01-07-2011
I PINTADA POPULAR APA


Escola

TRETS CARACTERÍSTICS ESCOLA RAMON LLULL
L’escola Ramon Llull és un centre educatiu de titularitat privada, concertat, català, laic i obert al barri que abarca l’escolarització d’infants des dels 3 als 16 anys, organitzats en una sola línia.

La proposta educativa de l’escola Ramon Llull es fonamenta des de la seva fundació l’any 1946, en uns principis bàsics: formar els nostres alumnes a través d’una àmplia formació intel·lectual i humana mitjançant l’estudi, el treball, l’esforç, l’atenció a la diversitat i la potenciació dels valors humans de respecte, solidaritat, esforç, i il·lusió per la feina ben feta, a fi d’aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat.

Des del seu inici ens hem desenvolupat com a escola innovadora , amb visió de futur, que capacita els nostres alumnes a resoldre plenament els nous reptes que els pugui presentar una societat tan canviant com la nostra.

Som una escola catalana, integradora, que partint de la nostra pròpia identitat i cultura ens obrim a una concepció àmplia del món amb el respecte a les diferents realitats socials que ens envolten.

Som una escola acollidora en la què els nens i nenes se senten actors importants del seu aprenentatge, i on les famílies troben el suport necessari per a dur a terme la seva tasca educativa.

El nostre Projecte Educatiu inclou una metodologia oberta i flexible capaç d’integrar en cada moment els avenços pedagògics i tecnològics per tal de mantenir-nos en constant actualització possibilitant l’èxit en els estudis superiors i en el món del treball i sempre dotant els nostres alumnes d’unes competències bàsiques imprescindibles en el món actual, tenint sempre present la formació integral de la persona.

Pretenem que els nostres alumnes:

Aprenguin a aprendre, a pensar, a ser.
Tinguin un coneixement profund de la llengua anglesa, a partir de P3, com a llengua d’ús.
Tinguin un coneixement de la llengua francesa a partir de Secundària.
Desvetllin la inquietud per la recerca, l’experimentació, l’estudi ,el diàleg i la pròpia exigència.
Rebin una orientació, mitjançant la importància d’una bona acció Tutorial, tan des del punt de vista personal com el didàctic i professional, a fi d’ajudar l’alumne al seu propi coneixement i autoestima.

Pensem que la societat futura necessitarà uns ciutadans democràtics, capaços de conviure en la diferència, molt ben preparats intel·lectualment i amb una gran capacitat de diàleg.

Tota la nostra tasca educativa és possible gràcies al clima de convivència, col·laboració i respecte entre tots els estaments , titularitat, professors, pares i mares i alumnes, de la nostra escola.

Assemblees

Curs 2011-2012


Assemblea general ordinària curs 2011-2012 - 1 Decembre 2011

Assemblea extraordinaria curs 2011-2012 - 16 Febrer 2012

Pressupost any 2011-2012

Bústia de Suggeriments

EN CONSTRUCCIÓ

PÀGINA WEB EN CONSTRUCCIÓ / REFORMA DISCULPEU LES MOLÈSTIES


                     


PÀGINA WEB EN CONSTRUCCIÓ / REFORMA DISCULPEU LES MOLÈSTIES